Επίσημη διαβεβαίωση

21.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κάθε μέλος του Στρατού, μετά το διορισμό ή την πρόσληψή του, δίνει και υπογράφει ενώπιον του Υπουργού ή εκπροσώπου του, την ακόλουθη επίσημη διαβεβαίωση:

«Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και τους συνάδοντες με αυτό νόμους και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.».

(2) Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός του Στρατού δίνουν και υπογράφουν κατά το διορισμό τους την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) επίσημη διαβεβαίωση, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.