Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

16. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι μπορούν να ρυθμίζουν οποιοδήποτε θέμα για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και για ο,τιδήποτε πρέπει ή είναι δεκτικό καθορισμού στον παρόντα Νόμο.