Ακυρώσιμη Πολιτική Συμβίωση

12. Πολιτική Συμβίωση είναι ακυρώσιμη, εάν δεν υπάρχει ελεύθερη συναίνεση αμφοτέρων των συμβίων ή ενός εξ’ αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.