Ελευθερία έκφρασης πολιτικών φρονημάτων

3. Τηρουμένων των διατάξεων των οικείων νόμων, κάθε υπάλληλος δικαιούται να εκφράζει ελεύθερα τα πολιτικά του φρονήματα και τις πολιτικές απόψεις και πεποιθήσεις του είτε δημόσια είτε κατ’ ιδίαν, όχι όμως κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας του.