Δικαίωμα του καταδικασθέντος για υποβολή αίτησης αναθεώρησης

27. Σε περίπτωση που η Αστυνομία δεν καταθέσει τα σχετικά στοιχεία στο δικαστήριο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του παρόντος Νόμου, ο καταδικασθείς δύναται να απευθυνθεί ο ίδιος στο δικαστήριο, με γραπτό αίτημά του, για αναθεώρηση της υποχρέωσης ειδοποίησης και το δικαστήριο λαμβάνει σχετική απόφαση όπως προβλέπεται στο άρθρο αυτό.