Ίδρυση Αρχής Εποπτείας

47. Εγκαθιδρύεται Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, ως πρόεδρο της Αρχής,

(β) εκπρόσωπο της Αστυνομίας, ως αναπληρωτή πρόεδρο της Αρχής,

(γ) εκπρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ως μέλος,

(δ) εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως μέλος

(ε) εκπρόσωπο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως μέλος,

(στ) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ως μέλος,

(ζ) εκπρόσωπο του Τμήματος Φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, ως μέλος,

(η) εκπρόσωπο του Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία, ως μέλος, και

(θ) εκπρόσωπο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ως μέλος.