Υποχρέωση ενημέρωσης Υπουργείου Εσωτερικών

22. Με την έκδοση άδειας εράνου, από οποιαδήποτε κατά περίπτωση αρμόδια Αρχή Αδειών, ενημερώνεται άμεσα ηλεκτρονικά το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο διατηρεί στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένο κατάλογο με το σύνολο των σε ισχύ αδειών εράνου στη Δημοκρατία, επισημαίνοντας τη χρονική ισχύ τους και το σκοπό, τον τρόπο και τον τόπο διεξαγωγής τους.