Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: