Κεντρική Αρχή

5. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως Κεντρική Αρχή, επικουρεί τις αρμόδιες αρχές έκδοσης και εκτέλεσης κατά τη διαβίβαση και παραλαβή της καταδικαστικής απόφασης και κατά τη διενέργεια της σχετικής επίσημης αλληλογραφίας.