Κανονισμοί και διατάγματα

71.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπου αυτό αρμόζει, δύνανται να εκδίδουν διατάγματα για τη καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Τα διατάγματα αυτά δεν πρέπει να προβλέπουν διατάξεις οι οποίες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας.