Έσοδα

11. Τα έσοδα των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων πιστώνονται σε κατάλληλα Άρθρα.