Δαπάνες

12. (1) Για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης, εν ονόματι της Δημοκρατίας, απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση από τον ελέγχοντα λειτουργό ή από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργό, ο οποίος ασκεί έλεγχο επί των δαπανών.

(2) Οι δαπάνες των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων χρεώνονται σε κατάλληλα Άρθρα.