Διαχωρισμός καθηκόντων

10. Τα καθήκοντα του ελέγχοντα λειτουργού και του εκπροσώπου του Γενικού Λογιστή σε οικονομικό φορέα και στα ειδικά ταμεία διαχωρίζονται και είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους.