Σπάνιες νόσοι

38.-(1) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει-

(α) τους επαγγελματίες υγείας για τα εργαλεία που είναι στη διάθεσή τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ορθή διάγνωση σπανίων νόσων, και

(β) τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας και τους φορείς που χρηματοδοτούν τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για τις δυνατότητες που προσφέρει ο Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 για την παραπομπή ασθενών με σπάνιες νόσους σε άλλα κράτη μέλη ακόμα και για διάγνωση και θεραπείες που δεν παρέχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.