Εκθέσεις Επιτροπής

39. Η Αρμόδια Αρχή παρέχει στην Επιτροπή συνδρομή και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης και την προετοιμασία της έκθεσης που αυτή ετοιμάζει.