Δέσμιος χαρακτήρας των διατάξεων του παρόντος Μέρους

25. Κάθε όρος σύμβασης μεταξύ εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος και κατόχου ηλεκτρονικού χρήματος που αντιβαίνει σε διάταξη του παρόντος Μέρους θεωρείται άκυρος.