Πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών

46. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για-

(α) το σχεδιασμό και την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων κρίνονται αναγκαία για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και τα οποία λαμβάνουν υπόψη πιθανό επηρεασμό των δασικών λειτουργιών και ειδικότερα της βιοποικιλότητας και του δασικού τοπίου∙

(β) την κατάσβεση κάθε δασικής πυρκαγιάς στη Δημοκρατία.