Επιπτώσεις απόδειξης πληρωμής

57. Όταν αδίκημα έτυχε συμβιβασμού δυνάμει του άρθρου 55 και έχει εκδοθεί απόδειξη δυνάμει του άρθρου 56, καμία ποινική διαδικασία δεν εγείρεται εναντίον προσώπου το οποίο διέπραξε αδίκημα που έτυχε συμβιβασμού και η παρουσίαση απόδειξης πληρωμής που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 56 ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου θεωρείται επαρκής απόδειξη ότι το αδίκημα έτυχε συμβιβασμού με αποτέλεσμα την αθώωση του κατηγορουμένου.