Απόδειξη πληρωμής

56. Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο καταβάλει το ποσό που καθορίζεται σε ειδοποίηση που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 55, ο υπεύθυνος του δασικού γραφείου ή σταθμού του Τμήματος Δασών όπου γίνεται η πληρωμή εκδίδει και υπογράφει, σε καθορισμένο τύπο, απόδειξη για την πληρωμή αυτή, στην οποία καταγράφονται -

(α) το όνομα του προσώπου που φαίνεται στην ειδοποίηση·

(β) οι λεπτομέρειες του αδικήματος·

(γ) ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα που διαπράχθηκε το αδίκημα∙ και

(δ) το ποσό που πληρώθηκε.