Αστική δικαιοδοσία σχετική με ξένα πλοία

13.-(1) Η Δημοκρατία δεν πρέπει να ανακόπτει ή να εκτρέπει από την πορεία του ένα ξένο πλοίο, που διαπλέει τα χωρικά ύδατα, με σκοπό την άσκηση αστικής δικαιοδοσίας σε πρόσωπο που επιβαίνει στο πλοίο.

(2) Η Δημοκρατία δεν μπορεί, για το σκοπό οποιασδήποτε αστικής διαδικασίας, να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση ή να συλλάβει το πλοίο, παρά μόνο για υποχρεώσεις ή ευθύνες αναληφθείσες ή δημιουργηθείσες από το ίδιο το πλοίο, κατά τη διάρκεια του πλου ή για τους σκοπούς του πλου μέσα από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας.

(3) Το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει το δικαίωμα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους νόμους της και για το σκοπό οποιασδήποτε αστικής διαδικασίας, να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση ή να συλλάβει ένα πλοίο που βρίσκεται στα χωρικά ύδατα ή τα διαπλέει μετά τον απόπλου του από εσωτερικά ύδατα.