Υποβρύχια και άλλα υποβρύχια σκάφη

5. Υποβρύχια και άλλα υποβρύχια σκάφη απαιτείται να πλέουν στην επιφάνεια της χωρικής θάλασσας και να δείχνουν τη σημαία τους.