Πεδίο εφαρμογής

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου διέπουν την οργάνωση και τη διοίκηση της Δύναμης, καθώς και την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στη Δύναμη και εφαρμόζονται σε όλους τους στρατεύσιμους, εθνοφρουρούς και εφέδρους, ανάλογα με την περίπτωση, και σε όλα τα πρόσωπα που εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία.