Όρκος/Επίσημη διαβεβαίωση

29.(1) Κάθε μέλος της Δύναμης δίνει ενώπιον του Υπουργού ή εκπροσώπου του τον ακόλουθο όρκο ή, σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να ορκισθεί, την ακόλουθη επίσημη διαβεβαίωση:

«Ορκίζομαι/διαβεβαιώ επισήμως, ότι θα είμαι πιστός στην Πατρίδα, θα σέβομαι το Σύνταγμα και τους συνάδοντες με αυτό νόμους και ότι θα αγωνίζομαι για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας της Κύπρου.».

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός της Δύναμης δίνουν επίσημη διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά το διορισμό τους.