Ευθύνη ενός αδειούχου κτηματομεσίτη για τη λειτουργία κάθε γραφείου

25.-(1) Κανένα γραφείο δε δύναται να λειτουργεί στη Δημοκρατία και να παρέχονται από αυτό υπηρεσίες κτηματομεσίτη παρά μόνο εάν αδειούχος κτηματομεσίτης έχει την υποχρέωση να μεριμνά στο εν λόγω γραφείο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ο ιδιοκτήτης γραφείου που λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3.500 ευρώ, στη δε περίπτωση δεύτερης καταδίκης, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.