Διατήρηση γραφείου από κτηματομεσίτη

24. Κάθε αδειούχος κτηματομεσίτης οφείλει να διατηρεί γραφείο με κατάλληλη επίπλωση και εξοπλισμό και να έχει αναρτημένα σε περίοπτη θέση το πιστοποιητικό εγγραφής και την άδειά του και στην πρόσοψη του γραφείου να αναγράφει ευκρινώς το όνομα και τις λέξεις “αδειούχος κτηματομεσίτης”, τον αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και, σε περίπτωση που έχει δηλωθεί εμπορική επωνυμία στο Συμβούλιο, την εν λόγω εμπορική επωνυμία.