Διεύθυνση, οργάνωση τρομοκρατικής οργάνωσης

11. Πρόσωπο, το οποίο διευθύνει ή οργανώνει τρομοκρατική οργάνωση, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε διά βίου φυλάκιση.