Άρνηση αποκάλυψης πληροφορίας

10. Πρόσωπο, το οποίο κατέχει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δυνατό να υποβοηθήσει-

(α)την παρεμπόδιση της διάπραξης αδικήματος τρομοκρατίας από άλλο πρόσωπο ή

(β)τη διασφάλιση της σύλληψης, ποινικής δίωξης ή καταδίκης άλλου προσώπου για αδίκημα τρομοκρατίας και

αποκρύβει τέτοια πληροφορία από οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δυο αυτές ποινές.