Δημόσια πρόκληση για διάπραξη αδικήματος τρομοκρατίας

12. Πρόσωπο το οποίο με σκοπό την υποκίνηση διάπραξης αδικήματος τρομοκρατίας, διανέμει ή με άλλο τρόπο διαθέτει μήνυμα στο κοινό, προκαλώντας έτσι τον κίνδυνο διάπραξης αδικήματος τρομοκρατίας, ανεξαρτήτως αν τέτοιο αδίκημα έχει τελικά διαπραχθεί, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα οκτώ έτη.