Ημέρα Μνήμης και Τιμής Αιχμαλώτων Πολέμου

10. Η 23η Απριλίου κάθε χρόνου καθορίζεται ως “Ημέρα Μνήμης και Τιμής Αιχμαλώτων Πολέμου” και το Υπουργείο Άμυνας καθώς και άλλοι φορείς της Δημοκρατίας διοργανώνουν εκδηλώσεις για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης τιμής προς τους αιχμαλώτους πολέμου.