Μνημείο

6. Η Κυπριακή Δημοκρατία δημιουργεί μνημείο αιχμαλώτων πολέμου, αφού προηγουμένως λάβει τις εισηγήσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974 ή οποιουδήποτε άλλου συνδέσμου ή σωματείου έχει σχέση με τους αιχμαλώτους πολέμου, και αποφασίζει για τον τόπο και το είδος του μνημείου.