Περιορισμοί στην παραχώρηση χορηγίας

8. [Διαγράφηκε]