Κατάργηση

29. Ο Νόμος που Προνοεί για τη Διεξαγωγή των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας, καταργείται με τον παρόντα Νόμο.