Εγγραφή σε εκλογικό κατάλογο.

6.  Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν, σύμφωνα με το άρθρο 5, δύναται να εγγράφεται σε συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο, ο οποίος προβλέπεται, ετοιμάζεται, καταρτίζεται και ενσωματώνεται στον εκλογικό κατάλογο δυνάμει και σύμφωνα με τον Εκλογικό Νόμο, τηρουμένης της προς τούτο διαδικασίας εγγραφής που διαλαμβάνεται στον εν λόγω Νόμο:

Νοείται ότι πολίτης που άσκησε το δικαίωμά του δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται στις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου 97 του Εκλογικού Νόμου.