Διαχειριστής Υποδομής

4. Ο Διαχειριστής Υποδομής έχει την ευθύνη της εγκατάστασης και συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και της διαχείρισης των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας, που βρίσκονται στη Δημοκρατία.