Ποινές

18. Οποιοσδήποτε παραβεί οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών ή σε χρηματική ποινή Λ.Κ. 5.000 ή και στις δυο αυτές ποινές.