Αδικήματα και ποινές

21. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι δύο ετών ή σε ποινή προστίμου μέχρι είκοσι χιλιάδων λιρών ή και στις δύο ποινές μαζί.