Παροχή γραμματειακής και υλικοτεχνικής στήριξης

10. Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος παρέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή την αναγκαία υλικοτεχνική και γραμματειακή στήριξη.