Διατάξεις για την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων, καθώς και διατάξεις για τους λιμένες και τους αερολιμένες

13. [Διαγράφηκε]
Διατάξεις για την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου, αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων, καθώς και διατάξεις για τους λιμένες και τους αερολιμένες

13. [Διαγράφηκε]