Αποχή λόγω προσωπικού συμφέροντος.

12. Κάθε μέλος του Συμβουλίου οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε συνεδρία κατά την οποία εξετάζεται θέμα που αφορά ή επηρεάζει προσωπικό του συμφέρον ή συμφέρον συγγενικού του προσώπου μέχρι του τέταρτου βαθμού συγγένειας.