Αποζημίωση μελών.

10. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν την εκάστοτε εγκεκριμένη από το Υπουργικό Συμβούλιο αποζημίωση ή και επιδόματα.