Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως  ακολούθως: