Απαλλαγή προϊόντων που εισάγονται ή εισέρχονται προσωρινά στη Δημοκρατία

30. (1) Προϊόντα που εισάγονται προσωρινά στη Δημοκρατία με σκοπό την επανεξαγωγή τους και απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς, απαλλάσσονται και από φόρους κατανάλωσης με τέτοιες εξαιρέσεις ή προσαρμογές όπως με Κανονισμούς ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Προϊόντα που εισέρχονται προσωρινά στο εσωτερικό της Δημοκρατίας προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαλλάσσονται από τους φόρους κατανάλωσης υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο.