ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 100)

 

Προϊόντα Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης
ΜΕΡΟΣ Α
(ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

(Α) Μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία υπάγονται στους κωδικούς  Σ.Ο. 870321 έως 870390 (εξαιρουμένων των ασθενοφόρων, νεκροφόρων, μηχανοκινήτων οχημάτων τύπου «pick-up» με μία σειρά καθισμάτων, καθώς και των οχημάτων για τα οποία οι συντελεστές φόρου κατανάλωσης καθορίζονται στην παράγραφο (Β) ή στην παράγραφο (Γ) του παρόντος Μέρους Α, ή στο Μέρος Γ του παρόντος Παραρτήματος) και μηχανοκίνητα οχήματα τύπου «van», τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8704 με μικτό βάρος, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρό χώρο φορτίου, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα δύο (2) κυβικά μέτρα.

 

0%

 

(Β) Μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 8703 και 8704 με δύο σειρές καθισμάτων, γνωστά ως «διπλοκάμπινα», με μέγιστη μάζα η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεισήμισι (3,5) τόνους.


0%


(Γ) Άλλα οχήματα:

 

(α) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου «κάρτινγκ» (go-karts), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

0%

(β) Μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα, με τρεις (3) σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχα-γωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο (2) έως τέσσερα (4) πρόσωπα.

0%

(γ) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου «χόβερκραφτ», τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος.

0%


(δ) Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8703.

0%

(ε) Παλαιά οχήματα, όπως καθορίζονται στους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως 2020.

0%

(στ) Οχήματα με τρεις (3) ή περισσότερους τροχούς, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (Θ) του Μέρους Γ του παρόντος Παραρτήματος και τα οποία δεν εγγράφονται για σκοπούς κυκλο-φορίας στους δημόσιους δρόμους: 0%

 

Νοείται ότι, στα οχήματα, τα οποία αναφέρονται στο παρόν Μέρος τα οποία κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρικό κινητήρα, δεν επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης.

 

 

ΜΕΡΟΣ Β
(ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.)
(Α) Μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 870321 έως 870390 (εξαιρουμένων των ασθενοφόρων, νεκροφόρων, μηχανοκινήτων οχημάτων τύπου «pick-up» με μία σειρά καθισμάτων, καθώς και των οχημάτων για τα οποία οι συντελεστές φόρου κατανάλωσης καθορίζονται στην παράγραφο (Β) ή στην παράγραφο (Γ) του παρόντος Μέρους Β, ή στο Μέρος Γ του παρόντος Παραρτήματος) και μηχανοκίνητα οχήματα τύπου «van», τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8704 με μικτό βάρος, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραμμα και καθαρό χώρο φορτίου, ο οποίος δεν υπερβαίνει τα δύο (2) κυβικά μέτρα.

 

0%

(Β) Μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 8703 και 8704 με δύο σειρές καθισμάτων, γνωστά ως «διπλοκάμπινα», με μέγιστη μάζα η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεισήμισι (3,5) τόνους.

0%

(Γ) Άλλα οχήματα:

 

(α) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου «κάρτινγκ» (go-karts), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και περιφραγμένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

0%

(β) Μηχανοκίνητα οχήματα, αμφίβια, με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα, με τρεις (3) σειρές τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν δύο (2) έως τέσσερα (4) πρόσωπα.

0%

(γ) Μηχανοκίνητα οχήματα τύπου «χόβερκραφτ», τα οποία είναι κατασκευασμένα για να κινούνται τόσο πάνω από το νερό όσο και στο έδαφος.

0%

(δ) Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8703. 0%
(ε) Παλαιά οχήματα όπως καθορίζονται στους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 έως 2020.
0%
(στ) Οχήματα με τρεις (3) ή περισσότερους τροχούς, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (Θ) του Μέρους Γ του παρόντος Παραρτήματος και τα οποία δεν εγγράφονται για σκοπούς κυκλοφορίας στους δημόσιους δρόμους:
0%

 

Νοείται ότι, στα οχήματα, τα οποία αναφέρονται στο παρόν Μέρος τα οποία κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρικό κινητήρα, δεν επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης.

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ

(ΛΟΙΠΑ)

(Α) Οχήματα, τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8702 και τα οποία εγγράφονται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων ως οχήματα για τη μεταφορά μέχρι και εννέα (9) προσώπων περιλαμβανομένου του οδηγού.
0%
(Β) Αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα, με εξαίρεση τα επιβατικά και φορτηγά αεροπλάνα, με απόβαρο, το οποίο υπερβαίνει τα 15000 χιλιόγραμμα.
Ατελώς.
(Γ) Θαλαμηγοί και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής, τα οποία υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8903, με εξαίρεση τα αγωνιστικά ιστιοφόρα, αγωνιστικά κωπηλατικά και τα σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διεθνή ή παράκτια ναυσιπλοΐα για τη μεταφορά επιβατών και τα οποία έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. Ατελώς.
(Δ) Εξωλέμβιες μηχανές ή συνδυασμός εξωλέμβιας με εσωλέμβια μηχανή εσωτερικής καύσης. Ατελώς.
(Ε) Μοτοσικλέττες:
(α) με κυβισμό μηχανής, ο οποίος υπερβαίνει τα 600 κυβικά εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1000 κυβικά εκατοστά με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο.
0%
(β) με κυβισμό μηχανής που υπερβαίνει τα 1000 κυβικά εκατοστά με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο.
0%
(ΣΤ) Καπνιστός σολομός και καπνιστός οξύρρυγχος (περιλαμβανομένων και των φιλέτων).
€5,13 το κιλό.
(Ζ) Χαβιάρι. Υποκατάστατα χαβιαριού, εκτός εκείνων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ταραμά.
30% επί της αξίας του.
(Η) Είδη από κρύσταλλο, τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 7010, 7013, 7018 και 9405, με περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του μολύβδου (PbO) ίση ή ανώτερη του 24% κατά βάρος, και είδη από πορσελάνη, τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 6913 και 6914.
20% επί της αξίας τους.
(Θ) Οχήματα με τρεις (3) ή περισσότερους τροχούς, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίας L1e μέχρι L7e), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμών του 2005 και 2008 [Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 16.06.2005, 25.07.2008.], όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και για τα οποία εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων.
0%
(Ι) Υγρό για χρήση σε ηλεκτρονικά τσιγάρα, ανεξάρτητα από το κατά πόσο περιέχει νικοτίνη: €0,12 ανά χιλιστόλιτρο.
Νοείται ότι, στα οχήματα, τα οποία αναφέρονται στο παρόν Μέρος τα οποία κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρικό κινητήρα, δεν επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης.