ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 51 και 53)

 

Προϊόντα Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
1.  Αιθυλική αλκοόλη €956,82 τα 100 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης
2.  Μπύρα

(α) €3,00 τα 100 λίτρα ανά βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος, σε περίπτωση που η μπύρα παράγεται από ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο,

(β) €6,00 τα 100 λίτρα ανά βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος, σε περίπτωση που η μπύρα παράγεται από ζυθοποιείο άλλο από ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο

3.  Απλό κρασί €0 / 100 λίτρα
4.  Αφρώδη κρασιά €0 / 100 λίτρα
5.  Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από το κρασί και την μπύρα €0 / 100 λίτρα
6.  Ενδιάμεσα προϊόντα €45 / 100 λίτρα

Νοείται ότι, οι συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης αναθεωρούνται επί τακτικής βάσης ώστε να διασφαλίζεται η πραγματική οικονομική αξία τους.

Νοείται περαιτέρω ότι, η αναθεώρηση εγκρίνεται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης και τροποποιητικού νομοσχεδίου από τον Υπουργό Οικονομικών και υλοποιείται με τη ψήφιση του σε Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.