ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 36)

 

Προϊόντα Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
1)

Προϊόντα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2707 10 00, 2707 30 00 και διαλυτική βενζολονάφθα που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2707 50 00"

Νοείται ότι, από την 8η Μαρτίου του 2022 μέχρι και την 1η Ιουνίου 2022 ισχύει ο συντελεστής «€359,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τη 2α Ιουνίου 2022 μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Μαρτίου 2023 μέχρι και την 4η Μαϊου 2023 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1.000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 5η Μαϊου 2023 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την 3η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι έτι περιατέρω ότι, από την 4η Μαρτίου 2024 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα.

€429,00 τα 1000 λίτρα

2)

Προϊόντα τα οποία υπαγονται στους κωδικούς Σ.Ο 2710 19 99 και 2710 20 90, εξαιρουμένων των άλλων λιπαντικών λαδιών ή άλλων λαδιών που δεν διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων ή ως πρόσθετα στα καύσιμα κινητήρων:

Νοείται ότι, από την 8η Μαρτίου του 2022 μέχρι και την 1η Ιουνίου 2022 ισχύει ο συντελεστής «€359,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τη 2α Ιουνίου 2022 μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Μαρτίου 2023 μέχρι και την 4η Μαϊου 2023 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1.000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 5η Μαϊου 2023 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την 3η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι έτι περιατέρω ότι, από την 4η Μαρτίου 2024 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα.

€429,00 τα 1000 λίτρα

3)

Πεντάνια, εξάνια, επτάνια, οκτάνια, οκτοδεκάνια που υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 2901 10 00, βενζόλιο που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2902 20 00 και ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2902 44 00:

Νοείται ότι, από την 8η Μαρτίου του 2022 μέχρι και την 1η Ιουνίου 2022 ισχύει ο συντελεστής «€359,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τη 2α Ιουνίου 2022 μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Μαρτίου 2023 μέχρι και την 4η Μαϊου 2023 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1.000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 5η Μαϊου 2023 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την 3η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι έτι περιατέρω ότι, από την 4η Μαρτίου 2024 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα.

€429,00 τα 1000 λίτρα

4)

Αμόλυβδη βενζίνη η οποία υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 12 41, 2710 12 45 και 2710 12 49:

Νοείται ότι, από την 8η Μαρτίου του 2022 μέχρι και την 1η Ιουνίου 2022 ισχύει ο συντελεστής «€359,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τη 2α Ιουνίου 2022 μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Μαρτίου 2023 μέχρι και την 4η Μαϊου 2023 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1.000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 5η Μαϊου 2023 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την 3η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι έτι περιατέρω ότι, από την 4η Μαρτίου 2024 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €359,00 τα 1 000 λίτρα.

€429,00 τα 1000 λίτρα

5) Βενζίνη η οποία υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59 και 2710 12 70 €421,00 τα 1000 λίτρα
6)

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων(1), που υπάγεται στους κωδικούς 2710 19 43 έως 2710 19 48 και 2710 20 11 έως 2710 20 19:

Νοείται ότι, από την 8η Μαρτίου του 2022  μέχρι και την 1η Ιουνίου 2022 ισχύει ο συντελεστής «€330,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τη 2α Ιουνίου 2022 μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει ο συντελεστής €330,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €330,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Μαρτίου 2023 μέχρι και την 4η Μαϊου 2023 ισχύει ο συντελεστής €330,00 τα 1.000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 5η Μαϊου 2023 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €330,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την 3η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €330,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι έτι περιατέρω ότι, από την 4η Μαρτίου 2024 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €330,00 τα 1 000 λίτρα.

€400,00 τα 1000 λίτρα

7)

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης(2), που υπάγεται στους κωδικούς στους κωδικούς 2710 19 43 έως 2710 19 48 και 2710 20 11 έως 2710 20 19:

Νοείται ότι, από την 8η Μαρτίου του 2022  μέχρι και την 1η Ιουνίου 2022 ισχύει ο συντελεστής «€21,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τη 2α Ιουνίου 2022 μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Μαρτίου 2023 μέχρι και την 4η Μαϊου 2023 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1.000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 5η Μαϊου 2023 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 15η Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024 ισχλυει ο συντελεστής €21,00 τα 1 000 λίτρα.

€74,73 τα 1000 λίτρα
8) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο για γεωργικούς σκοπούς(3), που υπάγεται στους κωδικούς 2710 19 43 έως 2710 19 48 και 2710 20 11 έως 2710 20 19 €21,00 τα 1000 λίτρα
9)

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις κλάσεις 6), 7) και 8), που υπάγεται στους κωδικούς 2710 19 43 έως 2710 19 48 και 2710 20 11 έως 2710 20 19:

Νοείται ότι, από την 8η Μαρτίου του 2022  μέχρι και την 1η Ιουνίου 2022 ισχύει ο συντελεστής «€21,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τη 2α Ιουνίου 2022 μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Μαρτίου 2023 μέχρι και την 4η Μαϊου 2023 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1.000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 5η Μαϊου 2023 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 15η Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1 000 λίτρα.

€74,73 τα 1000 λίτρα

10)

Φωτιστικό πετρέλαιο (Kerosene) το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων(1) και το οποίο υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 19 21 και 2710 19 25:

Νοείται ότι, από την 8η Μαρτίου του 2022  μέχρι και την 1η Ιουνίου 2022 ισχύει ο συντελεστής «€330,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τη 2α Ιουνίου 2022 μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει ο συντελεστής €330,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €330,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Μαρτίου 2023 μέχρι και την 4η Μαϊου 2023 ισχύει ο συντελεστής €330,00 τα 1.000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 5η Μαϊου 2023 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €330,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την 3η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €330,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι έτι περιατέρω ότι, από την 4η Μαρτίου 2024 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €330,00 τα 1 000 λίτρα.

€400,00 τα 1000 λίτρα
11)

Φωτιστικό πετρέλαιο (Kerosene) το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης(2), που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 19 21 και 2710 19 25:

Νοείται ότι, από την 8η Μαρτίου του 2022  μέχρι και την 1η Ιουνίου 2022 ισχύει ο συντελεστής «€21,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τη 2α Ιουνίου 2022 μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Μαρτίου 2023 μέχρι και την 4η Μαϊου 2023 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1.000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 5η Μαϊου 2023 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 15η Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1 000 λίτρα.

€74,73 τα 1000 λίτρα
12) Φωτιστικό πετρέλαιο (Kerosene) το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο για γεωργικούς σκοπούς(3), που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 19 21 και 2710 19 25 €21,00 τα 1000 λίτρα
13)

Φωτιστικό πετρέλαιο (Kerosene) για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις κλάσεις 10), 11) και 12), που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 19 21 και 2710 19 25:

Νοείται ότι, από την 8η Μαρτίου του 2022  μέχρι και την 1η Ιουνίου 2022 ισχύει ο συντελεστής «€21,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τη 2α Ιουνίου 2022 μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1000 λίτρα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1 000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 3η Μαρτίου 2023 μέχρι και την 4η Μαϊου 2023 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1.000 λίτρα:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, από την 5η Μαϊου 2023 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2023 ισχύει ο συντελεστής €21,00 τα 1 000 λίτρα.

€74,73 τα 1000 λίτρα
14) Βαρύ πετρέλαιο το οποίο υπάγεται στους κωδικούς 2710 19 62 έως 2710 19 68 και 2710 20 31 έως 2710 20 39 που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης(2) €15,00 τα 1000 Kg
15) Υγραέριο το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων(1), που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2711 12 11 έως 2711 19 00 €125,00 τα 1000 Kg
16) Υγραέριο το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης(2), που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2711 12 11 έως 2711 19 00 €0,00 τα 1000 Kg
17) Υγραέριο για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις κλάσεις 15) και 16), που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2711 12 19 έως 2711 19 00 €0,00 τα 1000 Kg
18) Φυσικό αέριο το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων(1), που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00 €2.60/gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη
19) Φυσικό αέριο το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης(2), που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00 €2.60/gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη
20) Φυσικό αέριο για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις κλάσεις 18) και 19), που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00 €2.60/gigajoule μεικτή θερμογόνος δύναμη
21) Άνθρακας και οπτάνθρακας που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο θέρμανσης(2), που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 €0,31/gigajoule
22) Άνθρακας και οπτάνθρακας για άλλες χρήσεις εκτός από αυτήν που καθορίζεται στην κλάση 21), που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 €0,00/gigajoule
23) Ηλεκτρική ενέργεια που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2716 €0,00/MWh


Νοείται ότι, οι συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης αναθεωρούνται επί τακτικής βάσης, ώστε να διασφαλίζεται η πραγματική οικονομική αξία τους:

Νοείται περαιτέρω ότι, η αναθεώρηση εγκρίνεται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης από τον Υπουργό Οικονομικών και υλοποιείται με την ψήφιση σχετικού νόμου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(1) Καύσιμο κινητήρων είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται σε μηχανές ή συσκευές οι οποίες μετατρέπουν τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο ή θερμική ενέργεια με σκοπό τη μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε κινητική ενέργεια.

(2) Καύσιμο θέρμανσης θεωρείται το προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους.

(3) Καύσιμο για γεωργικούς σκοπούς θεωρείται το προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο από δικαιούχους χρήστες χρωματισμένου πετρελαίου που κατέχουν ειδική για το σκοπό αυτό άδεια και βιβλιάριο παραλαβής, εφόσον τούτο χρησιμοποιείται σε γεωργικά μηχανήματα ή αλιευτικά σκάφη για γεωργικούς σκοπούς.