Συντάξεις και φιλοδωρήματα

42. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί σε ειδικούς αστυνομικούς συντάξεις και φιλοδωρήματα, που καθορίζονται με Κανονισμούς.