Πειθαρχικά αδικήματα

34. Μέλος της Αστυνομίας είναι ένοχο πειθαρχικού αδικήματος, αν διαπράξει οποιαδήποτε από τις πράξεις ή παραλείψεις που εκτίθενται στον παρόντα Νόμο ή στον Πειθαρχικό Κώδικα που περιέχεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου και υπόκειται σε τέτοια ποινή ή ποινές που δυνατόν να επιβληθούν σε αυτόν βάσει των Κανονισμών που αναφέρονται στο πειθαρχικό αδίκημα.