Σύλληψη για αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου

35.- (1) Κάθε μέλος της Αστυνομίας βαθμού Λοχία ή ανώτερου, δύναται να συλλάβει ή να διατάξει τη σύλληψη οποιουδήποτε άλλου μέλους της Αστυνομίας, που δεν είναι του ιδίου ή ανώτερου βαθμού, το οποίο διαπράττει οποιοδήποτε αυτόφωρο αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

(2) Πριν από την έναρξη της διαδικασίας για καταχώριση αίτησης για έκδοση δικαστικού εντάλματος σύλληψης εναντίον οποιουδήποτε μέλους της Αστυνομίας πληροφορείται γι’ αυτό ο Αρχηγός.