Επέκταση χρόνου επαγγελματικής εμπειρίας αντί κατάρτισης

8. ΄Οταν η διάρκεια της κατάρτισης του αιτητή είναι μεταξύ δύο και τριών ετών, οι όροι του άρθρου 6 θα πληρούνται εάν η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του διευθυντή όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος (α) υποπαράγραφοι (ii) και (iv), παράγραφος (β) υποπαράγραφο (ii) πρώτη περίπτωση, παράγραφος (γ) υποπαράγραφος (ii) και παράγραφος (δ) υποπαράγραφος (ii) ή με την ιδιότητα του μισθωτού όπως ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος (β), υποπαράγραφος (iv) πρώτη περίπτωση, επεκτείνεται κατά την ίδια αναλογία για να καλύψει τη διαφορά της διάρκειας της κατάρτισης.