Αδικήματα και ποινές

23. Οποιοσδήποτε παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ.5000. Σε περίπτωση δεύτερης ή μετέπειτα καταδίκης, η χρηματική ποινή μπορεί να διπλασιασθεί.